Marketing

Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.

Zakres strategii marketingowych

Aby pokazać, jak ważną rolę odgrywa strategia marketingowa w całościowej strukturze strategii przedsiębiorstwa, należy wyraźnie określić zakres przedmiotowy strategii marketingowych, który obejmuje: ocena sytuacji rynkowej, weryfikacja rynku docelowego, badanie szans i zagrożeń, dokonywanie wyboru instrumentów marketingu mix.