Plan marketingowy w Biznesie

Plan Marketingowy w Biznesie , a jego Plan w Biznesie 

Marketing pełni w biznes planie jedną z podstawowych funkcji kształtujących działalność i pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Opisując działania marketingowe przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze opracowanie kompleksowego planu marketingowego, w którym zostaną omówione zagadnienia dotyczące cech oferowanego produktu lub usług, charakterystyka rynków zbytu, sposobów prowadzenia sprzedaży oraz planowanych działań reklamowych. Uwzględnić należy pozycje wyrobów na rynku, biorąc pod uwagę konkurencję w aspekcie jakości, ceny, obsługi klienta, obsługi serwisowej i gwarancji oraz wymienić stosowane bonifikaty, prowizje oraz warunki kredytowania sprzedaży.

W części biznes planu dotyczącej planu marketingowego powinny znaleźć się następujące informacje:

  • Założenia planu marketingowego
  • Wyniki analiz i badań rynku
  • Opis polityki kształtowania się cen
  • Miejsce i zasady dystrybucji
  • Działania na rzecz reklamy i promocji
  • Koszty działań marketingowych