Rodzaj reklamy -Reklama wiralna

Reklama wiralna (wiralny marketing) - to technika, która wykorzystuje istniejące sieci powiązań towarzyskich w celu spopularyzowania marki. Wykorzystuje się docelową grupę odbiorców do sprzedawania marki innym, należącym do tej samej grupy demograficznej ludzi. Można to osiągnąć za pośrednictwem ustnych rekomendacji, poczty elektronicznej, internetowych społeczności lub połączenia nowych mediów. w efekcie przekaz rozchodzi się podobnie jak wirusy.