Dystrybucja -Logistyka

Jest to  jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortyment barier oddzielających producentów od finalnych nabywców ich produktów. Decyzje logistyczne w sferze dystrybucji.Decyzje logistyczne dotyczą fizycznego przepływu produktów z miejsc wytwarzania do miejsc przeznaczenia. Przepływ rozumiany jest jako zmiana miejsca, ilości, czasu i sposobu dysponowania zapasami produktów.Logistyka w sferze dystrybucji towarów oznacza zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli strumieni towarów i związanych z nimi informacji. Jej zadaniem jest więc zarządzanie procesem dostarczania odpowiednich towarów pod względem rodzaju, ilości i jakości do właściwego miejsca we właściwym czasie, po jak najniższym koszcie.Cel logistyki w dystrybucji, najogólniej ujmując sprowadza się do zapewnienia dostępności produktu dla klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami przy uwzględnieniu jak najniższych kosztów. Poziom obsługi klienta stanowi punkt wyjścia systemu logistycznego.

Decyzje w sferze fizycznej dystrybucji dotyczą :

  • wyboru środka transportu
  • rodzaju, liczby i lokalizacji magazynów
  • minimalnej wielkości dostaw
  • rodzaju opakowania

Decyzje zadań fizycznych  dotyczą:

  • realizację zamówień
  • transport produktów
  • utrzymywanie magazynów
  • kompletowanie dostaw, znakowanie i pakowanie.