Więcej, więcej i jeszcze więcej

kolportaż ulotek

 

Wiele firm podchodzi do reklamy jako do narzędzia pozyskiwania Klientów. Ślepo ufają wskaźnikom efektywności kampanii bez względu na koszty dotarcia. Kolportaż ulotek jest jednym z negatywnych przykładów. Z jeden strony dystrybucja ulotek pozwala na precyzyjne dotarcie do Klienta, z drugiej strony ciężko jest ocenić jej skutki. 

Wynika to przede wszystkim z tego, że Klienci nie zamieszczają na ulotce spersonalizowanych danych teleadresowych. To uniemożliwia śledzenie ścieżki komunikacji jaką przebywa ulotka. Z drugiej strony wiele do życzenia pozostawia sama rzetelność kolportażu ulotek. Jest to najbardziej patologiczna forma reklamy. Umożliwia dużo zniekształceń w raportach i nie oddaje sedna.