Każdy zaczyna kolportaż ulotek od tego...

kolportaż ulotek

 

Dystrybucja ulotek reklamowych jest jedyną formą reklamy dającą możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientem. Każda ulotka to forma przekazu trafiająca bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Wyciągając ulotkę, użytkownik jest informowany o nowościach, ofercie lub jest zaproszony do wzięcia udziału w konkursie. Kolportaż ulotek zawdzięcza swoją popularność niskim kosztem dotarcia i brakiem skomplikowanych procedur. 

Jak zacząć kolportaż ulotek ? W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad formułą dystrybucji. Czy jest to kolportaż do skrzynek pocztowych czy rąk. Czy ma to być kolportaż do domków jednorodzinnych czy w zabudowie wielorodzinnej. Dodatkowo, kolportaż jak każda forma reklamy wymaga opracowania szerszej koncepcji i strategii realizacji. 

Przy tym wszystkim warto zastanowić się nad możliwością zlecenia kolportażu jednej z wielu agencji reklamowych. Jeżeli kolportaż jest realizowany w zasięgu lokalny, warto wziąć pod uwagę pomoc lokalnych fachowców. W innym przypadku również, współpraca z dużym kolporterem może przynieść nam wymierne korzyści. Na przykład niską cenę, fakturę VAT, sprawdzoną ekipę kolporterów.