Plan kolportażu

kolportaż ulotek

 

Każdy kolportaż ulotek wiąże się z opracowaniem indywidualnego planu dystrybucji. Pozwala to na maksymalizację skuteczności kampanii. Jak wygląda opracowanie takiego planu?
W pierwszej kolejności zbierz informacje o grupie docelowej, do której chciałbyś dotrzeć, obszarze, który ma być objęty reklamą oraz formie dystrybucji materiałów reklamowych.
Następnie oszacuj przybliżoną ilość potrzebnych materiałów. W kolejnym etapie przygotuj plan terenu, który ma być objęty kolportażem. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, dlatego czasem warto zlecić je profesjonalnej agencji reklamowej.