wieloetapowa kontrola

kolportaż ulotek

Rozdawanie ulotek może być na bieżąco kontrolowane – to dobra wiadomość dla tych, którzy kierują się zasadą ograniczonego zaufania i lubią mieć wszystko pod kontrolą. Decydując się na współpracę z agencją reklamową klient powinien otrzymać możliwość kontroli. Skuteczność realizacji kampanii może być oceniana poprzez:
·wzajemną kontrolę kolporterów,
·kontrolę angażującą zewnętrznych kontrolerów,
·kontrolę z wykorzystaniem systemu GPS, dostępną z poziomu panelu klienta,
·kontrolę po zakończeniu kampanii, w razie potrzeby w obecności klienta.

Tak szczegółowa kontrola sprawia, że klient zyskuje pewność, że kolportaż ulotek został wykonany rzetelnie.